N01 CAMPUS

Vi er i gang med vårt største prosjekt noensinne. N01 Campus i Vennesla utvikles til å bli verdens største datasentercampus på fornybar energi. På N01 Campus har vi funnet en unik lokasjon for datalagring, basert på regionens egne konkurransefortrinn; kraftoverskudd og Europas laveste spot pris.  N01 Campus er ideelt plassert i forhold til flyplass, jernbane, havn, veinett, Universitetet i Agder og et levende bymiljø i Kristiansand. Disse faktorene gjør N01 Campus til ett av Europas mest attraktive steder for etablering av datasentre. Dette kan gi store muligheter for Agderregionen!

SPIN-OFFS OG SIRKULÆRØKONOMI

Med N01 Campus åpner det seg mulighet for spin-offs aktiviteter og mer frittstående innovasjonsprosjekter.  På Bulk Race Day presenterer vi mulige spin-offs som kan bidra til å skape ny næringsaktivitet på Sørlandet.

Join the Race- Velkommen til Bulk