HVA ER BULK RACE DAY?

BULK RACE DAY er et gratis og åpent arrangement som samler representanter fra næringsliv, akademia, offentlig sektor og alle med kompetanse som vil bidra til utvikling av bærekraftige løsninger. Her vil Bulks satsing på N01 Campus samt mulige spin-off prosjekter med verdiskapningspotensiale for Agder regionen bli presentert.

Det var i 2016 første gang Bulk Race Day ble arrangert. Et langsiktig mål er at Bulk Race Day skal bli et årlig event og en arena for utvikling av bærekraftige løsninger.

Tidspunkt: 7.november 2017 Kl. 17:30-21:00
Sted: Hunsfos Næringspark, Vennesla. Velkommen!

HVEM ER BULK INFRASTRUCTURE?

Bulk Infrastructure er en ledende eiendomsutvikler innen lager- logistikk- og industribygg i Norge. Selskapet har siden 2010 utviklet og solgt eiendom for mer enn 4 milliarder kroner og bygget nye industribygg tilsvarende mer enn 270 000 kvm. Bulk Infrastructure utvikler nå N01 Campus i Vennesla, verdens største datasenterpark på fornybar energi.